top of page

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A SERVICIILOR ENERGI VERDE VOLTAIC SRL

 

 

CAPITOLUL I

APLICABILITATE

 

Art. 1.1. Prin utilizarea serviciilor Energi Verde Voltaic SRL sunteți de acord cu Termenii și Condițiile de utilizare a serviciilor Energi Verde Voltaic SRL  , acord considerat a fi acceptat în momentul emiterii bonului fiscal, iar ca măsură suplimentară personalul de la recepție poate solicita semnătura clientului pe fața BONULUI DE COMANDĂ, ca semn de acceptare a condițiilor prevăzute în „Termeni și condiții de utilizare a serviciilor Energi Verde Voltaic SRL  ”.

Art. 1.2. Conținutul prezentului document se poate schimba, fără a fi necesară o informare prealabilă.

Art. 1.3. Înainte de a utiliza serviciile Energi Verde Voltaic SRL citiți prezentul document.

 

CAPITOLUL II

PLĂȚI

 

Art. 2.1. Toate preturile practicate de Energi Verde Voltaic SRL conțin TVA.

Art. 2.2. Prețurile practicate sunt cele afișate la loc vizibil sau pe site-ul www.calcatorul.com

Art. 2.3. Dacă din lista de prețuri lipsește denumirea unui obiect, prețul se va stabili prin comparare, cu pretul acelor articole care au forma, croiala asemănătoare sau în funcție de volumul de muncă depus pentru curățarea respectivelor articole.

Art. 2.4. Prețurile standard afișate se adreseaza tuturor clienților.

Art. 2.5. Politica de prețuri a Energi Verde Voltaic SRL se poate schimba oricând fără a fi necesară o noficare prealabilă.

Art. 2.6. Societatea poate aplica oferte lunare/săptămânale/zilnice care vor fi afișate la loc vizibil sau pe site-ul www.calcatorul.com.

Art. 2.7. Plata serviciilor solicitate se efectuează în momentul predării articolelor spre procesare și nu după efectuarea operațiunilor de curățare sau călcare, excepție făcând clienții care accesează serviciul de Colectare&Livrare  https://www.calcatorul.com/preturi (pentru mai multe detalii cu privire la acest serviciu puteți accesa site-ul www.calcatorul.com sau puteți solicita informații suplimentare personalului de la recepție), care vor plăti prețul serviciilor la momentul predării articolelor, după procesare.

Art. 2.8. În cazul în care este solicitat serviciul de Colectare&Livrare, șoferii pot informa, la cerere, cu privire la prețurile practicate, însă confirmarea prețurilor se va efectua fie de către personalul de la recepție, fie accesand pagina www.calcatorul.com.

Art. 2.9. Clienții care achiziționează Abonamentele disponibile pe pagina www.calcatorul.com vor face plata în avans, în funcție de tipul de abonament pentru care optează.

Art. 2.10. Indiferent de motivul prezentat, banii plătiți pentru serviciile achiziționate NU vor fi returnați.

Art. 2.11. Pentru regim de urgență (maximum 6 ore), prețurile se majorează cu 50% față de prețurile din lista afișata conform art. 2.2. Semnarea de către client a bonului de comandă reprezintă acceptul clientului pentru planul tarifar aplicat.

 

CAPITOLUL III

RECEPȚIONAREA ARTICOLELOR/COLECTAREA ARTICOLELOR / PREDAREA ARTICOLELOR

 

Art. 3.1. Etichetarea articolelor de către personalul de la recepție, astfel încât materialul să nu fie afectat.

Art. 3.2. În cazul articolelor care nu permit acest lucru, etichetarea se va face astfel încât materialul să fie cat mai puțin afectat, solicitându-se acceptul verbal al clientului pentru zona în care vor fi capsate etichetele de identificare.

Art. 3.3. Recepționarea articolelor la sediul Energi Verde Voltaic SRL, se va face în următoarele condiții: articolele vor fi verificate atent  cu privire la urme de uzură, deteriorare, pete fixate, pete neidentificate de către client, pete învechite (mai vechi de 1 săptămână) sau orice alt aspect care nu corespunde cu forma de la momentul achiziției articolului, situație în care toate aceste aspecte vor fi menționate pe bonul nefiscal, denumit generic BON DE COMANDA.

Art. 3.4. În cazul clienților ONLINE și a celor care solicită serviciul de Colectare&Livrare, articolele nu vor fi etichetate de șoferi, dar vor fi colectate în saci, fiecare comandă individual. Etichetele vor fi aplicate pe saci.

Art. 3.5. În situația în care procesul de evaluare și stabilire a costului final al obiectelor nu se poate face la domiciliul clientului, acesta se va face la sediul Societății. După evaluare, clientul va fi informat despre costul final al comenzii și i se va cere acordul pentru procesare. În cazul în care clientul refuză procesarea obiectelor, acesta va fi informat cu privire la  termenul în care i se vor returna obiectele (3-5 zile de la momentul refuzului procesării) și la achitarea contravalorii transportului (50 de lei).

Art. 3.6. Restituirea obiectelor curățate/spălate/călcate, se face în urma prezentării în original a bonului de comandă. În cazul pierderii acestuia, obiectele vor fi predate în baza unui act care să confirme identitatea și adresa persoanei care ridică comanda. Cu această ocazie, este obligatorie completarea unui proces-verbal care va fi semnat de persoana care a pierdul bonul de comandă.

Art 3.7. Clientul va ridica comanda pe baza prezentării BONULUI DE COMANDĂ, care în urma predării comenzii, va rămâne în posesia Societății. Clientul va rămâne în posesia bonului fiscal, conform prevederilor legare în vigoare. În situația pierderii bonului de comandă, devin aplicabile dispozițiile art. 3.6.

Art. 3.8. Clientul are obligația să verifice, în momentul ridicării comenzi, atât numărul articolelor ridicate, cât și calitatea serviciului prestat. Orice reclamație ulterioară NU va fi luată în considerare. Eventualele obiecții referitoare la calitatea prestației pot fi făcute exclusiv în momentul ridicării produselor, acestea rămânând în unitate pentru verificări, înregistrate ca retur. Orice alte reclamații sau solicitări ulterioare nu vor fi luate în considerație. Clienții care în momentul ridicării produselor, solicită retrocedarea acestora din anumite motive întemeiate, produsele pot fi luate retur.

Art. 3.9. Pentru orice comandă neridicată în termen de 10 zile de la data finalizării acesteia, se va percepe o taxă echivalentă cu contravaloarea prestației.

Art. 3.10. În cazul în care clientul nu va ridica obiectele în  termen de 30 de zile de la data finalizării comenzii, Societatea își rezervă dreptul de a dona articolele unor instituții de binefacere, considerându-le abandonate.

Art. 3.9. Dispozițiile art. 3.6 – 3.10. rămân aplicabile și în cazul clienților online sau a celor care solicită serviciul Colectare&Livrare.

 

CAPITOLUL IV

PROCESAREA ȘI ÎNGRIJIREA ARTICOLELOR

 

Art. 4.1. Curățarea/spălarea/călcarea hainelor se efectuează atent, conform instrucțiunilor de pe etichetă, stabilite de producător.

Art. 4.2. Societatea nu își asumă răspunderea în cazul în care etichetele lipsesc, dacă obiectele predate își modifică dimensiunile sau se deteriorează din cauza unor defecțiuni provenite din insuficiența rezistenței țesăturii, cusăturii, coloranților – curățarea/spălarea/călcarea se vor face pe RĂSPUNDEREA CLIENTULUI.

Art. 4.3. Dacă clientul insistă pentru curățarea unui articol deși eticheta de procesare nu recomandă procedura de curățare indicată de client, an acest caz procesarea articolelor se va face pe RĂSPUNDEREA CLIENTULUI, aspect care va fi mentionat pe spatele bonului de comandă, pe care clientul îl va semna.

Art. 4.4. Clientul va verifica ca hainele predate spre procesare, înainte de predarea lor, sa nu conțină bani, bijuterii, obiecte de valoare, obiecte atașate articolelor sau orice alt obiect care nu face parte din articolul respectiv, iar orice pretenție cu privire la acestea asupra Societății NU va fi luata în considerare. Deși Societatea nu își asumă responsabilitatea în astfel de situații, dacă reprezentanții Energi Verde Voltaic SRL vor gasi astfel de obiecte în articolele predate spre curățare/călcare, vor anunța clientul în vederea recuperării lor.

Art. 4.5. Pentru pierderea și deteriorarea nasturilor, cataramelor, fermoarelor, pernițelor de umeri, a altor accesorii și a obiectelor uitate în buzunar, Societatea este absolvită de orice raspundere.

Art. 4.6. În anumite cazuri petele dificile nu ies în urma unor procese repetate de curățare. Societatea nu va răspunde pentru deteriorarea materialului. Această situație este prevazută și pentru obiectele cu uzură sau grad de murdărie avansat (manșete, gulere, buzunare, căptușeli etc.).

Art. 4.7. În cazul deteriorării unui obiect, în cadrul procesului tehnologic de curățare/spălare/călcare, din vina exclusiva a prestatorului sau a pierderii produsului din cauza prestatorului sau al furtului din unitate constatat de organele de poliție dar și al deteriorării unui obiect, prestatorul va despăgubi clientul cu maxim de 5 ori constravalorea prestației produsului stipulată în bonul de comandă, acordată în termen de maxim 30 zile de la constatare.

Art. 4.8. În ceea ce privește uzura, ambele părți (Societatea pe de o parte și clientul, pe de altă parte) recunosc o uzură de 30% pentru orice obiect predat.

Art. 4.9. Societatea își rezervă dreptul de a refuza obiectele care prezintă un grad ridicat de uzură sau care emană mirosuri dezagreabile.

Art. 4.10. În urma prelucrării, articolele din blană naturală, piele naturală, piele velurată, cojoace ș.a. pot suferi modificări de culoare sau se pot rupe din cauza unor defecte de tăbăcire și vopsire, cauzate de un finisaj necorespunzător din fabricație, motiv pentru care curățarea acestor obiecte se va face pe RĂSPUNDEREA CLIENTULUI.

Art. 4.11. Valoarea declarată a produselor de peste 200 EURO, este obligatorie, pentru orice produs adus pentru servicii de curățătorie/spălătorie/călcătorie, iar valoarea prestației va fi de 10% din valoarea declarată, în caz contrar responsabilitatea pentru o despăgubire mai mare a produsului/produselor nu este luată în considerare de către societatea noastră, despăgubirea se va face la valoarea declarată. În situația nedeclărării valorii, toate produsele delicate/produse de ocazie/de brand vor fi înregistrate în condițiile societății.

 

CAPITOLUL V

PIERDEREA ARTICOLELOR

 

Art. 5.1. În procesul de curățare, Societatea va depune toate eferoturile În procesarea articolelor pentru a evita situația în care unul sau mai multe articole sunt pierdute, din cauza neglijenței sau din cauza furtului, atât din sediul Societății lucru, cât și din autovehiculele de transport în ipoteza accesării serviciului Colectare&Livrare. Pentru a evita astfel de situații, toți clienții trebuie să verifice articolele predate de personalul de la recepție sau șoferilor, în momentul predării lor. Orice reclamație ulterioară NU va fi luată în considerare.

 

 

CAPITOLUL VI

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Art. 6.1. Societatea procesează datele cu caracter personal ale Clienților, conform GDPR și conform Politicii de confidențialitate – https://www.calcatorul.com/legal

 

Capitolul VII

FORȚA MAJORĂ

 

Art.7.1. Societatea nu poate fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor contractuale sau pentru executarea în mod necorespunzător, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este datorată unui eveniment de forță majoră, astfel cum este definit de Codul civil.

Art. 7.2. În sensul prezentului capitol, vor fi considerate cauze de forță majoră lipsa energiei electrice, a apei sau a depășirii capacității de procesare.

 

Capitolul VIII

LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA DISPUTELOR

 

Art. 8.1. Prezentul Contract este supus legii române.

Art. 8.2. Părțile vor încerca să rezolve pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ar putea să apară din executare prezentului Contract. În măsura în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente, conform legii.

 

 

CAPITOLUL IX

CLAUZE FINALE

 

Art. 9.1. Acceptarea „Termenilor și condițiilor de utilizare a serviciilor Energi Verde Voltaic SRL” se face în momentul emiterii bonului fiscal sau prin semnarea BONULUI DE COMANDĂ, în momentul predării articolelor spre procesare sau la momentul accesării serviciilor online, iar la prezentul document se va face referire în relația cu clientul, asigurătorul, sau cu orice autoritate a statului.

bottom of page